22.března 2019

Záchrana a obnova dat zdravotnických zařízení

Záchrana a obnova datProvádíme záchranu a obnovu citlivých dat z nefunčního harddisku a úložišť počítačů zdravotnických zařízení

 

Proces záchrany a obnovy dat probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zachráněná data jsou předána zákazníkovi na vybraném mediu. Po jeho schválení týkajícího se správnosti a rozsahu jsou zachráněná nenávratně zlikvidována bez pořízení jakékoliv jejich zálohy. Na požádání je možno sepsat smlouvu o zachování tajemství či jinou specifickou smlouvu dle potřeby zákazníka.

Pro extrémně citlivá data je zvolem režim DATA-SECURITY, který je individuálně nastaven po dohodě se zákazníkem.

Cenová kalkulace

Cenová kalkulace je stanovena po zjištění závady a předána ke schválení zákazníkovi.

Za standardní datová media ze kterých je obnova dat pořizována, jsou  disky IDE a SATA. U disků SCSI, SSD a RAID polí jsou ceny stanoveny individuálně podle druhu a rozsahu závady. Za standardní souborové systémy jsou považovány systémy FAT a NTFS.

 

Provádíme záchranu dat z následujících formátů:

  • Z pevných disků (SATA, IDE, SCSI, SSD, 2,5")
  • Z harddisků zapojených v RAID polích
  • Z diskety, ZIP, JAZ
  • Z paměťových karret digitálních fotoaparátů (CF I,II, SmartMedia, xD card,Secure Digital,Memory Stick)
  • Z CD/DVD disků.