22.března 2019

Elektronický podpis - ověření platnsti

Vyhledání vydaného certifikátu


 

Přístupové odkazy na veřejné certifikáty jednotlivých certifikačních autorit ČR.

 

Certifikační autorita eIdentity:


Certifikační autorita Česká pošta:

 

Certifikační autorita I.ca