22.března 2019

Vydání certifikátu


Žádost o certifikát - Doklady


Ověřování identity fyzické osoby

Fyzická osoba prokazuje svoji identitu dvěma platnými  osobními doklady. Občan ČR předkládá primární osobní doklad -občanský průkaz. Jako druhý osobní doklad se přijímá platný cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list.

1 List A4
2 List A4

Identifikátor IK MPSV

Identifikátor MPSV označuje klienta pro podatelny MPSV, Finanční úřad, ČSSZ a Úřad práce ČR.

Žádost o zřízení identifikátoru MPSV pro kvalifikovaný certifikát musí klient podat ještě před podáním žádostí o vydání kvalifikovaného certifikátu.


Kvalifikovaný certifikát

Lze jej využít pro komunikaci a předávání dat pro veřejnou správu, zdravotní pojišťovny, ČSSZ, elektronické podání daní,


Komerční certifikát

Slouží pro přístup na datové schránky, pro správu Centrálního registru zbraní a střeliva v systému Policie ČR

 

Balíček - Komeční certifikát a kvalifikovaný certifikát

Kombinace obou certifikátu z cenovým zvýhodněním.


Mobilní registrační autorira

Naše služby zahrnují provoz mobilní registrační autority včetně autorizované spoluprácei se zdravotními pojišťovnami PortálZP. Díky této službě jsme schopni celý proces vydání certifikátu, instalaci a zaškolení zajistit přímo ve vaší ordinaci nebo kanceláři.


V případě, že Vám Váš starý certifikát již propadl, vystavíme Vám ve Vaší ordinaci (kanceláři) certifikát nový, bez nutnosti navštívit pobočku banky, nebo jiného certifikačního místa. Tuto službu si lze objednat e-mailem ,nebo na našich kontaktních telefonech 737 412 066, nebo 737 010 596.

 

 

Dokumenty potřebné k vydání kvalifikovaného i komerčního certifikátu (pro elektronický podpis)

Pro vydání kvalifikovaného certifikátu pro Portál ZP, si prosím pro našeho technika připravte, originál a kopii (nebo ověřenou kopii) následujících dokumentů:

  • Občanský průkaz (u cizinců PAS)
  • Sekundární doklad totožnosti (PAS, ŘP, rodný list,)
  • Doložení existence společnosti (výpis z OR, ŽL...)
  • Žadatel vždy překládá dokument, opravňující k jednání za společnost - plná moc (akceptovány jsou úředně ověřené plné moci), jmenovací listina jednatele, popřípadě obojí.

 

Certifikační autorita jako kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb má za povinnost před vydáním certifikátu ověřit identitu osoby, které bude tento produkt vydán. Primárním osobním dokladem je občanský průkaz, případně cestovní doklad. Pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající je nutno doložit primární osobní doklad a doklad podnikatelského subjektu. Při vydávání certifikátu pro fyzické osoby nepodnikající je vyžadován i sekundární doklad. Může jim být řidičský průkaz, pas, nebo rodný list. Pro cizince je primárním dokladem pas nebo národní identifikační průkaz cizince. Relevantnost vyplňovaných údajů je následně prokazována dokladem v papírové formě. Konkrétním příkladem může být uvedení akademického titulu do elektronické žádosti. Pokud oprávněný vlastník akademického titulu jej nemá zapsán v občanském průkaze, není možné jej ani vyplnit v žádosti o elektronický certifikát.

Pro vydání kvalifikovaného certifikátu nestačí pouhé předložení výše uvedených dokumentů, ale je zapotřebí pořízení jejich kopie. Obecně v ČR platí zákaz pořizování kopií osobních dokumentů bez souhlasu občana. Zákon č.328/1999 Sb. o občanských průkazech, tak i zákon č.329/1999 o cestovních dokladech zakazují  pořizování kopií těchto dokladů. Umožňují kopie pouze se souhlasem držitele a vytvoření kopie v případě, že je tato kopie vyžadována zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou.  Pro vydání kvalifikovaného certifikátu je povinnost vytvoření kopie osobních dokladů dána  § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb. Stejný zákon také upravuje mlčenlivost pracovníků certifikační autority a stejně tak i dalších osob vstupujících do procesu práce s certifikáty.

Pro vydání certifikátu je zapotřebí osobní návštěva pracovníka v kanceláři (ordinaci) objednatele. Certifikát není možné vydat v zastoupení, zplnomocněné nebo dálkově.

Obrázky dokladů byly pořízeny ze stránek příslušných ministerstev.