22.března 2019

Nastavíme PC pro Daňový portál

Služby pro Daňový portál - Finanční úřad



Registrace a podpora:

Pro správnou funkčnost Daňového portálu FÚ je třeba splnit několik základních kroků a nastavení. Poskytujeme technickou podporu při nastavení komunikace s FÚ.

 

Vstup na Daňový portál

 

 

 

 

 

Elektronické podání přihlášky k registraci FÚ:

Zařídíme přístup ke službám Daňového portálu. K určení identity se použije údaj dle §1 vyhlášky 212/2012 Sb. (IK MPSV) z kvalifikovaného certifikátu. Ten bude použit při elektronickém podpisu žádosti.

Poznámka:  Kvalifikovaný certifikát musí obsahovat "Identifikátor MPSV"  Vydáváme kvalifikovaný certifikát eIdentity s Identifikátorem MPSV přímo u zákazníka.

 

Software MRP  pro elektronické vyplnění formulářů