14.listopadu 2019

Linka pomoci

Servisní a technická podpora pomocí vzdálené správy


 

Servisní služba

Služba je provozována dálkově servisním technikem bez nutnosti návštěvy ordinace. Jedná se o nastavení počátače, ze kterého uživatel komunikuje se zdravotními pojišťovnami, ČSSZ, FÚ apod. Servisní služba je provozována prostřednictvím programu Temviewer.

 

Portálservis - Linka pomoci

 

 

 

 

 

 

 

Tento servis mohou využívat ZZ i pro měsíční odesílání dávek.

 

TeamViewer

Portálservis - linka pomoci

 

 

AnyDesk

AnyDesk

 

Co lze servisní technickou podporou vyřešit?

 • Komplexní pomoc pro komunikaci s portály pojišťoven.
 • Nastavení ČSSZ, komunikaci s finančním úřadem, atd.
 • Helplinka pro zdravotnický software
 • Pomoc s datovými schránkami.
 • Školení. 
 • Problémy se softwarem


Postup pro objednání služby a její průběh:

 1. Zákazník kontaktuje telefonicky Portálservis a sdělí temín, kdy má být vzdálená pomoc provedena.
 2. Technická podpora domluví servis pomocí vzdálené podpory a přijme objednávku.
 3. V dohodnutém termínu a čase zavolá technik na uvedené číslo, přijme identifikační čísla klienta  a provede požadovaný servisní zásah. 
 4. Po ukončení práce se technik odpojí od spravovaného počítače uživatele.
 5. Následně je provedená práce fakturována.

Cena za užítí Linky pomoci je uvedena v ceníku služeb. 


Portálservis zajišťuje technickou správu pro Portál ZP

Portál ZP je internetovou aplikací vytvořenou pro elektronickou komunikaci mezi zdravotními pojišťovnami a jejich klienty - zdravotnická zaříení, účetní firmy, obce, školy, exekutorské úřady apod.


DEMO PORTÁL ZP

(Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťona ČR, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance) a poskytovateli zdravotní péče, plátci pojistného i samotnými pojištěnci.

 

Formulář Portál ZP