22.března 2019

Funkce elektronického podpisu

Funkce elektronického podpisu


 

  • Zabezpečuje integritu dokumentu

Odesílatel i příjemce mají jistotu, že podepsaný dokument nebyl obsahově pozměněn, ani jinak modifikován během přenosu. Při každé takovéto modifikaci dochází ke zneplatnění podpisu a dokument se stává nedůvěryhodným.

  • Zabezpečuje autorizaci

Odesílatel, který podepsal data svým elektronickým podpisem, nemůže jejich autorizaci popřít. Tím je prokázáno autorství podepsaného dokumentu.

  • Zabezpečuje autentizaci

Příjemce dokumentu, který obsahuje platný elektronický podpis, má jistotu, že dokument je pravý a pochází od uvedeného autora.