16.listopadu 2018

e-neschopenky

Elektronické neschopenky


Elektronické podání "Hlášení pracovní neschopnosti"

Služba umožňiuje ošetřujícímu lékaři pomocí datové věty předávat hlášení DPN. Portálservis zabezpečuje služby pro prvotní registraci,, nastavení programu do výpočetní techniky zdravotnického zařízení a technickou podporu. 

 

Technické předpoklady

  • připojení k internetu
  • registrace k elektronickému předávání HPN
  • zdravotnický software schopný komunikace (zdarma od ČSSZ) 
  • kvalifikovaný certifikát (shodný i pro zdravotní pojišťovny)

 

Změna spojené s přechodem na e-neschopenky

Lékař nemusí ručně vyplňovat papírové formuláře DPN na ČSSZ (OSSZ).

Většina dat je získána z evidence v lékařském SW, není třeba je duplicitně opisovat.

Odpadá nutnost doručování papírových formulářů RDPN na OSSZ.

Výsledek zpracování elektronicky odeslaných dílů RDPN lze sledovat a kontrolovat. Výhodou je obdržení programové odpovědi z ČSSZ s protokolem o výsledku, která je automaticky zpracovatelná lékařským SW. V případě zjištěné chyby může lékař ihned provést opravu a odeslání zopakovat.

Z lékařského SW je nutné postupně vytisknout díly RDPN pro pacienta a zaměstnavatele, které nejsou předmětem e - Podání (DPN díly II, III, IV, V)


O službě

Služba e - Podání HPN je chápána jako náhrada klasických papírových tiskopisů Rozhodnutí
o dočasné pracovní neschopnosti, které jsou číslovány jednoznačným číslem rozhodnutí a zároveň lékařům vydávány proti jejich podpisu nebo na základě plné moci. Elektronizace rovněž zajišťuje jednoznačnost čísla rozhodnutí ve vazbě na konkrétního lékaře.
(zdroj: ČSSZ)

 

Pro další informace a nabídky kontaktujte Portálservis.