22.března 2019

Certifikát a nastavení komunikace s celní správou

Služby pro komunikaci s Celní správou


Registrace a podpora:

Pro bezchybnou funkčnost ORO web klienta Celní správy je třeba splnit několik základních kroků a nastavení. Vydáváme kvalifikovaný certifikát splňující požadavky aplikace pro podepisování předávaných hlášení. Poskytujeme celoroční technickou podporu pro nastavení komunikace s CÚ.

 

Vstup do portálu Celní správy

 

Elektronické podání:  WebKlient ORO

 

Vstup do portálu Celní správy Webklient ORO


WebKlient ORO slouží k podání oznámení osoby povinné značit líh podle § 38 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen "zákon o PZL") a dále oznámení distributora lihu podle § 43 zákona o PZL. Aplikace ORO WebKlient slouží zejména k těmto činnostem:

  • elektronicky podepisovat a podávat řádná i opravná oznámení vytvořená v  aplikaci  WEBKLIENT ORO i oznámení importovaná,
  • vytváření a změna oznámení v požadovaném formátu a struktuře,
  • import oznámení ve stanoveném formátu exportovaná z jiného SW pro následné zpracování,
  • přijímání a zobrazování odpovědi (potvrzení/odmítnutí) na uskutečněné podání,
  • správa přístupu a oprávnění uživatelů aplikace.

Prvotní registrace a přihlášení uživatele

ORO WebKlient je integrální součást s Portálu Celní správy. Pro ověření přístupu se používá funkčnost tohoto portálu. Pro přihlášení do aplikace ORO WebKlient je nutné založit si uživatelský účet přímo v Portálu Celní správy. Uživatelské jméno a heslo budete používat při přihlašování do aplikace ORO WebKlient. V případě nepoužití účtu během 365 dní, bude tento účet automaticky zrušen.