12.prosince 2017

zdravotnická zařízení

Služby pro zdravotnická zařízení


Portálservis je akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb pro zdravotnická zařízeni

Portálservis je regionálním smluvním poskytovatelem servisních služeb Portálu ZP pro následující kraje České republliky. Plzeňský, Středočeský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Pardubický, Králové-hradecký, Jihočeský, Vysočina a hlavní město Praha.

Zdravotnický software 

Servis a instalace zdravotnického softwaru PC DOKTOR / PC DENT.

 

Vyplnění a odeslání elektronických formulářů a dávek.

Podání dávek, elektronické podepisování formulářů, příloha EP2, e-neschopenky, e-recepty.

 

IT služby

Nastavení PC pro komunikaci a portály zdravotních pojišťoven a dalšími podatelnami v rámci veřejné správy. 

IT služby spojené s instalací výpočetní techniky pro ZZ.


Elektronické podepisování zdravotní dokumentace: 

Certifikát eIdentity je vhodný pro elektronický podpis lékařské dokumentace pacientů v programech (Medicus, PC Doktor, Amicus...) Při servisní práci Vám naši technici mohou tuto službu nastavit.

Zajistíme nastavení PC pro elektronický podpis PDF dokumentů.

 

B2B kanál pro on-line služby VZP: 

Pro kontrolu příslušnosti pojištěnce k dané pojišťovně slouží B2B kanál pojišťovny VZP. Předpokladem pro užívání tohoto systému je vhodný zdravotnický software. Pro nastavení komunikace nás kontaktujte. Na žádost klienta upravíme certifikát pro B2B kanál VZP a provedeme nastavení PC.

Validátor elektronického podpisu pro komunikaci B2B na VZP

 

SÚKL

 

 


VZP smlouvy

 

 

Vyhledání ZZ podle IČ nebo IČZ, názvu bebo místa

 

ÚZIS


ISPOP

Vydáváme kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis eIdentity vhodné pro komunikaci s ISPOP. Zabezpečujeme nastavení PC a odeslání hlášení.

ePacs

Vydáváme kvalifikovaný certifikát, který lze také využít pro přístup do systému ePacs. Projekt ePacs zabezpečuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu obrazových dat mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky. Organizátorem a garantem projektu je Všeobecná fakultní nemocnice z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR.

ePACS certifikát a nastavení - vstup

 

Převod lékařské praxe na s.r.o. 

Při převodu lékařské praxe na s.r.o. vám zajistíme nové registrace se zdravotními pojišťovnami včetně elektronického podpisu dokumentů a smluv.